Knjige

Damir Barbarić

Drugi početak

Mišljenje s HeideggeromU knjizi je sabrano devet novijih studija o filozofiji Martina Heideggera, od kojih je većina napisana i izlagana te objavljena na njemačkom jeziku.

Pri pomnijem čitanju trebalo bi se pokazati u kojoj mjeri su studije tematski i sadržajno povezane te sve zajedno pripadne autorovu trajnom okušavanju u shvaćanju, prikazu i tumačenju cjeline Heideggerove misli.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavni urednik Luka Šeput, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH / Pavao Damjanović, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena bilješkama i komentarima uz tekst te napomenom o tekstovima


Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Kao redovni profesor u naslovnom zvanju predavao je ontologiju i povijest filozofije na studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a u svojstvu gostujućega redovnog profesora kolegije iz filozofije na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Pozvana gostujuća predavanja držao je na više desetaka sveučilišta u Europi, SAD, Južnoj Americi i Japanu. Urednik je ili član uredništava i uredničkih savjeta filozofskih knjižnih nizova i periodike kod niza uglednih izdavača u Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji i Argentini. Redovito objavljuje filozofska djela u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge od njih u Matici hrvatskoj.

Drugi početak

PDF-ovi

Klikni za povratak