Hrvatska revija 3, 2018.

Uvodna riječ

Uvodna riječ

Mirjana Polić Bobić

Poštovano čitateljstvo,

Hrvatska revija je u jesen 2018. odlučila zakoračiti s obljetničarskom, ali po našem sudu relevantnom temom broja. Naime, budući da se ove godine obilježava stota obljetnica završetka Velikog rata, nestanak habsburške monarhije i ulazak Hrvatske u Kraljevstvo SHS, držali smo da je to prilika još jednom se vratiti pitanju što je taj povijesni preokret značio za hrvatski narod.

Zanimljivo je da ne samo nacionalna povjesnica nego i druge društvene i humanističke struke tek trebaju istražiti tolike pojave koje su uslijedile; isto tako, držimo da je u našoj javnosti slabo poznat niz pojava i događaja koje je taj preokret izrodio. Stoga ćemo se nakon ove teme broja u idućim brojevima vraćati posljedicama 1918. godine. Početna ideja uredništva bila je ograničiti se na kulturni život međuraća, ali smo zahvaljujući izvrsnim prijedlozima i prilozima o širem kontekstu zahvatili više društvenih nego navlastito kulturnih pitanja. Vjerujemo da će vam biti zanimljiva.

U ostalim rubrikama donosimo treći dio Vedriševa putopisa po kulturnom krajoliku Vječnoga Grada, jednu studiju o hrvatskoj književnosti prošloga stoljeća, in memoriam našem neumrlom komparatistu i romanistu Mirku Tomasoviću, neobjavljenu suvremenu književnost i na kraju, kao i uvijek, nekoliko recenzija i prikaza u kojima dajemo informacije i prosudbe novih izdanja, među ostalim i Matičina nagrađenog izdanja knjige Lika i velebitsko primorje u hrvatskoj književnosti.

 

S poštovanjem,

Mirjana Polić Bobić

Glavna urednica

Hrvatska revija 3, 2018.

3, 2018.

Klikni za povratak