Hrvatska revija 1, 2016

Uvodna riječ

Uvodna riječ

Poštovani čitatelji,

u ovom broju jamačno ćete i ne otvorivši ga uočiti novost koju donosi: to je znatno smanjen opseg stranica. Naime, umjesto dosadašnjih stotinjak, a taj smo broj znali i premašiti, ovaj broj ima samo 64 stranice. Takav opseg zadržat ćemo u sva četiri broja u tekućoj godini.

Toj drastičnoj mjeri utekli smo se nakon mnogih razgovora s predsjedništvom Matice hrvatske i na njegov savjet, zbog nevoljnoga financijskog stanja u kojem se nalazi ta nastarija i temeljna ustanova hrvatske kulture, a posebice zbog više nego bijednog iznosa kojim je do ove godine Ministarstvo kulture podupiralo Hrvatsku reviju. Budući da se točan podatak o toj potpori uvijek mogao naći na službenim stranicama tog ministarstva, nećemo ga spominjati uime dobra ukusa.

Unatoč smanjenju broja stranica, nastojat ćemo, koliko je to moguće, zadržati dosadašnju uređivačku koncepciju. To neće biti posve lako jer se Revija, kao što znadete, sastojala od većeg broja uglavnom stalnih rubrika u kojima smo autorima davali mogućnost da razmjerno temeljito i detaljno izlože temu. Nepisano je pravilo bilo da prilog (osim recenzija, prikaza skupova i sl.) obaseže najmanje 8 kartica teksta, a znao se protezati i na 15, u temama broja i na više kartica. Zasad smo se odlučili ne kratiti priloge jer bi oni time mogli zadobiti drukčiji, više novinski profil, nego smanjivati broj rubrika u svakom od brojeva, odnosno rasporediti ih tako da u tijeku godine svaka od njih barem jednom dođe »na red« jer nam se čini da svaka od njih ima svojeg čitatelja. Molimo vas, poštovani čitatelji, za razumijevanje situacije u kojoj su se našli uredništvo i izdavač te da svi zajedno, vi i mi, podupremo opstanak Hrvatske revije do vremena kad će ona ponovno moći biti opsežnija i sadržajem bogatija.

Ipak, držimo da smo ovaj tako skraćen broj ispunili zanimljivim i relevant­nim prilozima: tako hrvatski znanstvenik svjetskoga glasa, Daniel Denegri, u povodu stote obljetnice Einsteinove teorije relativnosti, za ovu Hrvatsku reviju piše o početcima znanstvene kozmologije. Tema broja je također ujedno i obljetnica: 130 godina od rođenja velikoga hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića. Dali smo prostor i podsjećanju na visoku obljetnicu, dvjesto pedesetu, struke koju smo u Hrvatskoj uvijek marno gajili, ali je upitno koliko je naše društvo toga svjesno: to je hrvatsko šumarstvo. Istaknula bih i prilog o najnovijim naporima na vrednovanju i obilježavanju jednoga od bojnih poprišta na kojima su u Velikom ratu nažalost izginuli mnogi Hrvati: bojišnice na Soči. O Velikom ratu u Hrvatskoj reviji bilo je dosta riječi zadnjih godina. Međutim, čim se više o njemu govori sve je vidljivije koliko je naše stvarno poznavanje našeg udjela u toj tragediji, u kojoj je po procjenama samo s prostora u današnjim hrvatskim granicama oko 60 000 vojnika ostavilo život izvan tih granica, manjkavo.

Uredništvo Hrvatske revije želi vam sretan Uskrs!

Za uredništvo, Mirjana Polić Bobić
Glavna urednica

Hrvatska revija 1, 2016

1, 2016

Klikni za povratak