Hrvatska revija 1, 2016

Kazalo

Kazalo

 

Tema broja: Silvije Strahimir Kranjčević

4            Filip Kozina
Mladi Kranjčević i pravaštvo
Od Zavjeta do odlaska u Mostar

12         Dubravko Jelčić
Kranjčević u Bosni i Hercegovini
Dvadeset i dvije godine: 1886–1908.

15         Andrea Milanko
Matoš, Kranjčević i negativna pedagogija

Povjesnica

18         Boris Blažina i Filip Hameršak
Hrvatskim tragovima po Sočanskom bojištu
Prilog otkrivanju memorijalne baštine Prvoga svjetskog rata

Hrvatska i svjetska znanost

26         Daniel Denegri
Big Bang i veliki hadronski sudarač
Početci znanstvene kozmologije, geneza Big Bang modela

Descriptio Croatiae:
Hrvatske šume i šumarstvo nekad i danas

35         Igor Anić
Dvjesto pedeset godina hrvatskog šumarstva

40         Miroslav Harapin
Zaštita šuma nekad i danas

46         Davorin Kapec
Privatne šume Grada Zagreba nekad i danas

Neobjavljena hrvatska književnost

51         Strahimir Primorac
Fascinacija zbiljom
Obiteljski roman Ratka Cvetnića

53         Ratko Cvetnić
Nadam se da je najgore prošlo
Ulomak iz romana u nastajanju

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

59         Ivana Buljubašić
Šumom, zatim rijekom pa natrag u poeziju
Anka Žagar: Pjevaju razlike tihotapke, Meandar media, Zagreb, 2015.

61         Polina Korol’kova
Prva ruska monografija o povijesti hrvatske književnosti 20. stoljeća

63         Snježana Drevenšek
Franjo Dugan st.
Skladatelj, orguljaš, obrađivač, glazbeni pisac i kritičar

Hrvatska revija 1, 2016

1, 2016

Klikni za povratak