Hrvatska revija 4, 2008.

TEMA BROJA: DALMATINAC U ZAGREBU

U dobrom društvu

Josip Stipanov

U dobrom društvu

Za suradnju u okviru ovog tematskog bloka zamolili smo i Josipa Stipanova, dugogodišnjeg ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Hrvatska revija 4, 2008.

4, 2008.

Klikni za povratak