Hrvatska revija 4, 2008.

Stupovi opstojnosti

Znate li da kravata potječe od Hrvata?

Jasna Čapo Žmegač

Znate li da kravata potječe od Hrvata?

Tekst je izmijenjeno izlaganje održano na Institutu za slavistiku pri Humboldtovu sveučilištu u Berlinu u veljači 2008. Potaknuto je pozivom za sudjelovanje na Okrugom stolu u povodu Dana kravate, što ga je 15. listopada 2007. organizirala Academia Cravatica. Autorica je znanstvena savjetnica ...

Hrvatska revija 4, 2008.

4, 2008.

Klikni za povratak