Hrvatska revija 4, 2008.

Povjesnica

Dubrovačke prostitutke na izmaku srednjeg vijeka

Gordan Ravančić

Dubrovačke prostitutke na izmaku srednjeg vijeka

Proučavanje marginalnih skupina jedna je od zapostavljenih i nedovoljno obrađenih tema u hrvatskoj historiografiji. Tragom arhivskih vrela i istraživačkih spoznaja, temom prostitucije u kasnosrednjovjekovnom Dubrovniku bavi se Gordan Ravančić, povjesničar iz Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu.

Hrvatska revija 4, 2008.

4, 2008.

Klikni za povratak