Hrvatska revija 4, 2008.

Hrvati u svijetu

Hrvatska nacionalna manjina u Rumunjskoj

Castilia Manea–Grgin

Hrvatska nacionalna manjina u Rumunjskoj

Karaševci, Šokci i Turopoljci dio su široj javnosti malo znane hrvatske nacionalne manjine u rumunjskom Banatu. Njihova povijest, kultura, običaji i demografska obilježja premalo su bila predmetom sustavnijeg izučavanja hrvatskih znanstvenika, a njihov identitet dovođen je – slijedom povijesno–političkih i demografskih okolnosti ...

Hrvatska revija 4, 2008.

4, 2008.

Klikni za povratak