Hrvatska revija 3, 2008.

Putovnica

Nizozemski kulturni krajolici

Nina Blom-Poldrugač

Nizozemski kulturni krajolici

Autorica teksta i fotografija diplomirala je anglistiku i jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Neposredno nakon toga preselila se u Nizozemsku, gdje radi u knjižnici i prosvjeti.

Hrvatska revija 3, 2008.

3, 2008.

Klikni za povratak