Hrvatska revija 3-4, 2001.

Naslovnica

SADRŽAJ

HRVATSKA REVIJA
godište I., broj 3-4. 2001.


Gojko Borić: Pedeseta obljetnica Nikolićeve Hrvatske revije /4

tema broja: BASKIJA

Eugenio Ruiz Urrestarazu: Položaj i integracija Baskije u Europu /11

Patxi Goenaga: Baskijski jezik /25

Antonio Rivera: Dva stoljeća novije povijesti u Baskiji /37

Inaki Lasagabaster: Politička organizacija Baskije /53

Carmen Gallastegui Zulaica: Baskijska ekonomija – povijesna perspektiva /61

Ana de Begońa y Azcarraga: Baskijski umjetnici i europsko slikarstvo u 19. i 20. stoljeću /68

DESCRIPTIO CROATIAE

Nikola Stražičić: Svi hrvatski otoci /77

POVJESNICA

Gordan Ravančić: Krčme i krčmari srednjovjekovnog Dubrovnika /104

Tihana Luetić: Prve studentice zagrebačkog sveučilišta /115

PUTOVNICA

Nives Opačić: Nebo nad Berlinom /123

ZELENE STRANICE

Vuk Tvrtko Opačić: Prirodna oaza na rubu gradu /130

POVIJEST BOLESTI

Željko Dugac: Darovi za zdravlje /141

SPOMENAR

Goran Kekić: Zagrebački tramway /145

OGNJIŠTE

Iris Biškupić Bašić: Licitari i svijeće /152

PRIKAZI, OSVRTI, RECENZIJE

Željko Holjevac: Gradišćanska obljetnica /159

Vesna Kukavica: Dodiri svjetova: Hrvatska i Čile /161

Vesna Zednik: Spomenica o hrvatskom enciklopedistu /165

Mladen Klemenčić: Em smo imenjaci /168

Hrvatska revija 3-4, 2001.

3-4, 2001.

Klikni za povratak